Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

8 czerwca 2019

Dowiedz się więcej o kontenerach hakowych na http://bit.ly/2HaSnUE

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane podczas różnych prac budowlanych i renowacji, a także odpadów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy związane z składowaniem oraz transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz albo materiały sypkie

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia oraz przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których podmiotów?

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Nasze dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]