Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

31 grudnia 2018

Zamów badania wysokościowe Bielsko Biała na http://www.testypsychologiczne.com.pl

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej trzy metry ponad gruntem czy podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale także pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i przedstawicieli wielu innych branż. Jak wyglądają takie badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi być wykonywana z używaniem odpowiednich akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być groźna. Pracy tego rodzaju nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, cierpiące na zaburzenia równowagi czy wykazujące problemy ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą) i neurologii. Badania przeprowadza się poddając osobę badaną prostym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można również wykryć choroby do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokości, ich wykonanie jest więc szczególnie ważne. Nie należy obawiać się, iż niezbędne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, gdyż istnieje możliwość wykonania wszystkich testów nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, iż w trakcie pełnienia obowiązków stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że tak stanowi prawo, badaniom wysokościowym należy poddawać się co 2-3 lata. Osoby, które mają więcej niż pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast wykonywać je każdego roku.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]