Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

26 października 2019

Tłumaczenia rosyjski Kraków. Więcej na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także ogromna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia studiów czy też zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. W związku z tym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]