Kto może postawić na ochronę osób i mienia?

20 października 2022

Ochrona Kraków - więcej o tej usłudze.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest wiele. Wśród nich znajduje się wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można także zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią włamywaczom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom oraz pracującym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć chroniony obszar obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Nasze dane adresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]