Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

21 lutego 2022

Więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z większości krajów świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Codziennie tłumacze realizują tysiące poświadczonych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, iż w internecie bez problemu można wyszperać darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nic nie zastąpi usług profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest często wymagane, przykładowo jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie wyliczyć cenę przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Czas wykonania, język, poziom trudności przekładu – to ma wpływ na finalną cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacimy za tłumaczenie tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest generalnie o kilkanaście procent tańsza niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (włoski, portugalski) albo germańskich (holenderski, angielski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo problematyka tekstu. Translacja dysertacji medycznych, kontraktów handlowych czy prac naukowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niepożądanych pomyłek.
4. Termin ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.

Tłumaczenie poświadczone a zwykłe

Wypada dodać, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu lub świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym oznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, odpisu bądź kopii, jak również przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie nieodzowności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]