Audyt personalny – pomyśl o rozwoju kompetencji pracowników

6 kwietnia 2020

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o rozwoju pracowników, znajdziesz na https://janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Rośnie grono pracodawców, którzy zauważają, iż rozwój pracowników w dużym stopniu przekłada się na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zmotywowany personel posiadający duży wachlarz kompetencji miękkich to wszak główny fundament każdej firmy.

Rozwój pracowników – skuteczne techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich osobistych predyspozycji oraz kwalifikacji może wesprzeć pracodawcę w budowaniu zespołu, który będzie gotowy na najtrudniejsze wyzwania. Za pomocą audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego można dostrzec, kto z zatrudnionych przejawia zdolności przywódcze i zostanie odpowiednim liderem zespołu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane na różne sposoby – przykładowo w formie sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie audytów z zatrudnionymi stosowane są skuteczne techniki szkoleń, np. wywiady, symulacje, zadania w grupach czy case study (analiza konkretnego przypadku). Dzięki nim można wydobyć prawdziwe możliwości kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu audytu można prowadzić dalej pracę z kadrą w postaci coachingu.

Jak przebiega audyt AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Kompetentny audyt jest rozdzielona na kilka etapów. Rozpoczyna się od analizy kompetencji wymaganych na danym stanowisku. Następnie audytor dobiera narzędzia, które zostaną zastosowane podczas sesji. Kolejnym stadium jest powiadomienie o celach sesji, a także tego, co planuje się podczas niej wypracować. Nie bez znaczenia jest też miejsce, w którym będą prowadzone audyty zespołów – powinno one dawać komfort, który wesprze osiągnięcie założeń sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych coachów z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje indywidualny, wyczerpujący protokół, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich silne strony oraz podane są zalecenia, jak należy poprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]