Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

17 maja 2023

Tu odnajdziesz szczegółowe informacje o automatycznej windykacji.

Jest dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie dłużnika

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć termin ten wielu osobom niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego podejmuje się względem dłużnika różne działania dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje porównywalną ilość faktur i paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w ustalonym terminie z pewnością wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – wiadomości o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może skonfigurować swoje scenariusze działań wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, określając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, pod warunkiem, iż wyliczone powyżej kroki nie będą skuteczne, Flobo prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje także wyraźną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]