Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

28 czerwca 2022

Więcej o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. W takim wypadku fiskus nie nie rozpatruje czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość krajowych właścicieli firm

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często znajdują się w położeniu, gdy muszą co jakiś czas dopominać się od kontrahenta zapłaty za sprzedane towary bądź zrealizowane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet znakomicie radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków na czas i ostatecznie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej zapłaty. Mając na względzie przytoczony wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga stałego monitorowania wpływu opłat

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest często odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym kontrolowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich śledzenia, żeby nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wysyłają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Ale już przy kilkuset fakturach nadzór przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu oraz likwidację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]