Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

9 stycznia 2023

Szczegółowe informacje o tym, jak wystawić notę księgową na 40 euro. Przekonaj się!

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez wymogu wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych kontaktów partnerskich. W końcu przyczyną zwłoki we wniesienia należności może być niespodziewane niedopatrzenie bądź przejściowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest również w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]