Rodzaje materiałów do druku 3D

15 października 2022

Zobacz, gdzie kupić filament do drukarki 3D.

Firma CadXpert oferuje duży wybór materiałów do druku 3D: żywice fotopolimerowe, tworzywa termoplastyczne i inne. Materiały te można pogrupować na 4 kategorie:
– PolyJet – utwardzane przy pomocy światła UV ciekłe żywice fotopolimerowe,
– FDM (z ang. fused deposition modeling) – warstwy topionych tworzyw termoplastycznych (filamentów). Wyróżniamy tu dwie podkategorie: FDM do ekspresowego tworzenia prototypów z ekonomicznych termoplastów oraz FDM dla przemysłu służące do profesjonalnego wytwarzania z funkcjonalnych materiałów termoplastycznych,
– SLS – materiał poliamidowy spiekany selektywnie,
– SLA – utwardzane promieniem lasera żywice fotopolimerowe o rozmaitych własnościach.

Filament – ogólnodostępny i nietoksyczny materiał do druku 3D

Filament to materiał używany do druku 3D w technologii FDM. Ta technologia druku i tworzywo są wykorzystywane do seryjnej produkcji, a także do szybkiego prototypowania z prostych w obróbce termoplastów i testowania funkcjonalnego. Jakie filamenty są przeważnie używane w drukarkach 3D? Z reguły sięga się po tworzywa inżynieryjne (między innymi te niepodatne na pękanie) lub posiadające szczególne cechy (przykładowo niepalność) oraz proste w obróbce poliestry alifatyczne czyli PLA. Technologia druku FDM dorównuje wydrukom uzyskanym za pomocą pozostałych szeroko stosowanych metod, czyli wtrysku i termoformowania. Podstawowe zalety filamentów to ekologiczny sposób ich produkcji (czysty a przy tym nietoksyczny, toteż wytworzone tą metodą prototypy mogą być używane np. w biurach), duża dostępność, jak również atrakcyjna cena idąca w parze z wysoką jakością wydruku.
W technologii FDM CadXpert oferuje materiały:
– inżynieryjne,
– elastomery,
– do szybkiego prototypowania.

Pozostałe materiały do druku 3D – wykorzystanie żywic fotopolimerowych

Oprócz filamentów, firma CadXpert posiada również pozostałe materiały do drukarek 3D. Te dedykowane dla technologii Polyjet to m.in.:
– żywice imitujące właściwości polipropylenu,
– wysokotemperaturowe,
– gumopodobne.
PolyJet jest uznawana za niesłychanie dokładną oraz kompleksową technologię druku 3D. Poszczególne warstwy ciekłych żywic fotopolimerowych utwardza się kolejno przy pomocy światła ultrafioletowego. Dzięki swoim cechom korzysta się z nich głównie do sporządzania modeli koncepcyjnych, inżynieryjnych, imitujących wyrób końcowy czy anatomicznych. Z tych żywic wykonywane są także opakowania, obudowy oraz inne produkty użytkowe.
Z kolei w technologii SLA (czyli w stereolitografii) są to m.in. materiały:
– odlewnicze,
– inżynieryjne,
– standardowe,
– dentystyczne.
Jakie przeznaczenie ma płynna żywica fotopolimerowa utwardzana promieniem lasera? Nadzwyczaj szerokie. Głównie wykorzystujemy ją w branży medycznej i przemyśle do trójwymiarowego druku modeli koncepcyjnych oraz prototypów, a także rozmaitych przedmiotów wymagających gładkiej powierzchni.

Nasze dane adresowe:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]