Lepkościomierz – gdzie się go wykorzystuje

25 czerwca 2019

Przebieg produkcji w zakładach przemysłowych wymaga wyjątkowej dokładności i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z narzędzi użytkowanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierz – dokładny pomiar dla wielu gałęzi przemysłu

Lepkościomierz, zwany też wiskozymetrem, to przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju wykorzystywana jest w wielu sektorach przemysłu – m.in. w zakładach chemicznych, przy produkcji papieru, opakowań, jak również w branży spożywczej oraz motoryzacyjnej. Badaniom poddawana jest ciecz – klej, żywice, lakiery i asfalt. W zakładach chemicznych zwykle używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Dzięki użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest gruntowne zbadanie jakości produktu, jak również optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Lepkościomierz – typy aparatów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze posiadają sensor, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornik, do którego wysyłane są pomiary. Informacje są z kolei przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się dwa bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie konstrukcją, przeznaczeniem oraz sposobem działania. Urządzenia ViscoScope posiadają cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania cieczy czystych.