Gdzie korzysta się z analizy wartości opałowej biogazu?

8 kwietnia 2019

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze decyduje o jakości paliwa i jego kaloryczności. Dlaczego należy ją sprawdzać? W jakich dziedzinach przemysłu stosowane są nowoczesne przyrządy do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa gazu płynnego, biogazu i odpadów komunalnych

Wartość opałowa to wielkość energii wydzielanej przy spalaniu danej ilości paliwa. Wielkość tę oblicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, stałych, jak i gazowych – drewna opałowego, gazu ziemnego i płynnego czy węgla kamiennego i brunatnego. Badaniu może zostać poddana też wartość opałowa odpadów komunalnych. Przyrządem służącym do kalkulowania wartości opałowej biogazu jest specjalny analizator wyposażony w czujniki gazowe, który szczegółowo bada m.in. poziom siarkowodoru (H2S), wodoru (H2), metanu (CH4) i tlenu (O2). Składniki te mają wpływ na jakość paliwa, przesądzają o jego kaloryczności, lecz także mogą spowodować zagrożenie wybuchowe, tym samym stałe sprawdzanie ich poziomu jest niezmiernie ważne.

W jakich gałęziach przemysłu analizowana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory biogazu i gazu stosuje się w wielu gałęziach przemysłu – m.in. w na wysypiskach śmieci, instalacjach badawczych, biogazowniach rolniczych, oczyszczalniach ścieków, jak również w innych jednostkach i przedsiębiorstwach wykorzystujących biogaz. Za pomocą analizatorów możliwe jest błyskawiczne ujawnienie wszelkich odchyleń w procesie produkcji metanu, rejestrowanie parametrów gazu oraz zapobieganie stratom. Urządzenia do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w 2 wersjach – AwiECO i AwiFLEX.