Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

29 listopada 2018

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie pracy, jak również w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy, jak również zmniejszenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne podmiotów prawa handlowego

Praca Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy podatkowe. Pragniemy, by nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojego przedsiębiorstwa, dlatego koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne skutki prawne.