Kancelaria radców prawnych – odszkodowania za błędy lekarskie

8 kwietnia 2019

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za zagubiony bagaż czy nieudane wakacje, odszkodowania za wypadki komunikacyjne lub za szkodę będącą skutkiem czynów niedozwolonych, takich jak błędy medyczne i pobicie. Przykłady tego rodzaju zdarzeń można bez problemu mnożyć, ale ważne jest to, że zawsze w przypadku zaistnienia szkody jesteśmy przygotowani do zapewnienia pomocy prawnej.

Odszkodowania za błędy lekarskie i wypadki komunikacyjne

Na co dzień podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w różnego typu sprawach. Mamy doświadczenie w odszkodowaniach wynikłych z wypadków zarówno komunikacyjnych, jak i innych, jak np. upadek na śliskiej powierzchni. Nierzadko podejmujemy także sprawy wynikłe ze szkody powstałe podczas wyjazdów wakacyjnych, związanych m.in. z rozbieżnościami w wykupionej ofercie a faktycznym stanem hotelu czy kiedy bezzasadnie nie wpuszczono nas na pokład samolotu. Zgłaszają się do nas też osoby pokrzywdzone w związku z błędami medycznymi, takimi jak powikłania przy operacji lub porodzie, podanie nieprawidłowych leków czy leczenie przez stomatologa niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.

Rola kancelarii radców prawnych w sprawach o odszkodowanie

Podczas prowadzenia postępowań o odszkodowanie zmagamy się z traumatycznymi doświadczeniami naszych Klientów, jak wypadek komunikacyjny, w skutek którego bliska im osoba straciła życie, niepełnosprawność spowodowana przez nieudolnego lekarza czy pobicie. Zawsze wiąże się to także z długotrwałą traumą, z jaką przychodzą do nas poszkodowani Klienci. Naszą rolą jest ocena stanu faktycznego i na jego podstawie oszacowanie jakiego odszkodowania może domagać się poszkodowany. Brak jest w tej kwestii jednoznacznych wytycznych, jednakże nasze doświadczenie pozwala nam na podanie Klientom informacji, która ułatwia im decyzję co do dalszego toku sprawy.