Jaką rolę pełnią znaki BHP?

2 lutego 2020

Na terenie naszego kraju obowiązują wyjątkowo precyzyjne przepisy BHP. Ich przestrzeganie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że prawdopodobieństwo różnorakich zagrożeń staje się niezwykle rzadkie. Dzisiaj kodeks BHP nakłada konieczność właściwego oznaczania budynków. Tak więc dbałość o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle istotna. W jakich sytuacjach stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – gdzie można je dostrzec?

Obecnie znaki BHP umieszcza się na najróżniejszych budynkach. Chodzi chociażby o zakłady pracy, biurowce, jak a także przedszkola czy szpitale, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak ogólne instrukcje BHP czy przepisy , które dotyczą reguł postępowania w przypadku pożaru czy innego rodzaju niebezpieczeństwa. Do znaków BHPwyróżniających się wielkim znaczeniem zalicza się także instrukcje mówiące zasadach postępowania z odpadami o charakterze medycznym, które wiesza się w szpitalach. Jednym z najczęściej wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Z pewnością nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma odpowiednie opisanie drogi ewakuacyjnej. To ona jest używana w momencie, kiedy w budynku pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można również dostrzec na różnych maszynach, które awaria wyłączyła z użycia – dotyczy to przykładowo wind. Znaki BHP szeroko stosowane są również w przemyśle. Stosuje sięwówczas szereg znaków mających charakter ostrzegawczy , ale także znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wytwarza?

Wykorzystywane dzisiaj znaki BHP są zawsze produkowane z trwałych materiałów, które bardzo dobrze znoszą złe warunki atmosferyczne. Na ogół jest to wysokiej jakości PCV. Dzięki temu znaki BHP można umieszczać nie tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie stracą one swojego świetnego wyglądu i – co niezwykle ważne – nadal pozostaną czytelne. W wielu przypadkach powlekane są również materiałem fluorescencyjnym, dzięki któremu są one zauważalne także w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Nasze dane adresowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]