Administrator bezpieczeństwa informacji – szkolenia ABI

24 lutego 2019

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest obligatoryjne?

Dane osobowe to elementy wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo przyszły administrator musi wykazać, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – czym zajmuje się administrator?

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny wykaz danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas szkolenia słuchacze poznają kluczowe pojęcia, takie jak GIODO, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.